Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Malmö City Fotboll Club
Fotboll

Malmö City FC - verksamhetsidé


Malmö City FC vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven  idrottsverksamhet
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrup­peringar
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.
  • den inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
  • den skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter

Från Malmö City FC stadgar antagen 2009-02-24

 

Sportsligt är vår verksamhetsidé

 

Malmö City FC´s ska ge förutsättningar för alla att bli bra fotbollsspelare, ledare, tränare, domare och goda samhällsmedborgare. Det ska finnas möjlighet att satsa på elit eller att ha möjligheten till en meningsfull fritidssysselsättning. Verksamheten ska vara öppen för alla

Vår målsättningen är att ha en bred barn- och ungdomsverksamhet med ett etablerat tränings- och tävlingsspel på lokal nivå oavsett färdighet.

 
Facebook
Sponsorer